Så er første runde i sæsonen 2021-22 afviklet. Deltagertallet kunne være bedre, men vi har en begrundet forventning om, at det bliver bedre og bedre, efterhånden som sæsonen skrider frem. Og ikke mindst - efterhånden som vi vænner os til de nye betingelser.

Desuden spiller vejret en afgørende rolle - vi sætter vores lid til, at vi i april - som så mange gange før - bliver beriget med strålende solskin og en deraf følgende trang til at svinge golfkøllerne i Men's Sections regi.

Det er tidligere sendt ud, at vi kører med en skillelinje mellem A- og B-rækken ved 19,0. Det gælder selvfølgelig i vores første runde, som er afviklet. Derfor er den først udsendte resultatliste ikke korrekt. Vedhæftet er den tilrettede. Men da det giver to langt fra lige store rækker, ændrer vi fra og med denne uge. Der bliver ingen handicap-skillelinje, men vi spiller fra nu af i to lige store rækker - A-rækken med en spiller mere end B-rækken, hvis der er ulige antal.

Resultaterne i første runde:

A-rækken (handicap 19,0 og derunder)

1. Jann Olesen 36 p

2. Jan Mathiesen 35 p

3. Peder Gerner Hansen 34 p

4. Leo Emtkjkær 33 p

5. Poul B. Olesen 31 p

6. Egon Christensen 30 p

7. Preben Østergaard 30 p

8. Brian K. Lauritsen 24 p

9. Flemming Noer 0 p

B-rækken (handicap 19,1 og derover)

1. Jørgen Bloch Lauritsen 42 p

2. Jørgen Frølund 37 p

3 Erik Lund 31 p

4. Anton Dalgård 23 p