Hej medlemmer af Men's Section Holstebro - så er det tid for den årlige generalforsamling.

Mødet finder sted lørdag den 22. oktober i Råsted. Og naturligvis spiller vi match inden mødet og indtagelsen af de obligatoriske gule ærter. 

Første hold slår ud kl. 9.15. Og derefter går det slag i slag til alle er igennem. Det tidlige starttidspunkt er fastsat, fordi køkkenet lukker kl. 15, så derfor spiser vi inden generalforsamlingen og præmieuddelingen.

Tilmeldingen er åben i golfbox og slutter mandag den 17. oktober. Der betales 25 kr. i matchfee - til gengæld er de gule ærter på klubbens regning.

Bestyrelsen

 

Hej folkens

Som tidligere skrevet er der dobbelt program i næste uge. Tirsdag den 9. august spiller vi den årlige match med og mod Råstedpigerne, og det gælder ikke bare præmier, men prestigen og selvtilliden er også på højkant.

Tilmeldingen sker via golfbox, og det går jævnt deruda’. Vi spiser sammen med pigerne, og for vores vedkommende foregår betalingen for den enkelte direkte til cafeen, inden gaflerne tager pejling af ivrige munde.

Tirsdag den 11. august har vi månedsafslutning, og der er mange præmier at dele ud. Betalingen for spisningen foregår som sædvanlig ved tilmeldingen og på mobilpay 476347.

Og så lige endnu en opfordring – du kan stadig nå at komme med på weekendturen den 20-21. august. To greenfee (Søhøjlandet og Himmelbjerget), spisning og overnatning og morgenmad og banebolle på Pejsegården – alt dette for kun 850 i dobbeltværelse og 1060 i enkeltværelse.

Næste uge - Råsted-pigerne - weekendtur

Hej alle

Vi springer over i næste uge, da mange af os er engageret i Hästens-matcherne, og vi ved jo ikke på forhånd, om vi går videre til semifinale og finale.

Til gengæld er der to matcher i ugen efter - tirsdag den 9. august, hvor vi er inviteret af Råsted-pigerne - og torsdag den 11. august, hvor vi har placeret månedsafslutningen med præmier for i alt syv uger og ikke mindst spisning.

Det er ved at være sidste frist for tilmeldingen til weekend-turen den 20-21. august, hvor vi gør banerne i Søhøjlandet og Himmelbjerget usikre. Se nu at få meldt til - der er gode præmier at hente, lækker mad på Pejsegården, overnatning og lækker buffet om morgenen. Prisen er næsten ikke værd at nævne, men se øvrige oplysninger under klubturneringer i golfbox.

 

Hej

Fristen for at melde sig til weekendturen den lørdag den 20. og søndag den 21. august udløber den 5. august. Det er vigtigt, at den overholdes, da Pejsegården denne dag skal have besked om antal deltagere. Og især, hvor mange der ønsker enkeltværelse.

Det går jævnt fremad med tilmeldingerne, men der er selvfølgelig plads til  mange flere. Så tag nu og meld til. Prisen kommer ind under begrebet røverkøb, så billigt er det for den store pakke.

Angående næste uge spilles der tirsdag (26/7) og torsdag (28/7) på Storåbanen. Der er åbnet to tider tirsdag, og når de er fyldt ud, bedes den næste tilmelder åbne endnu en tid.

Torsdag er der lagt blokeringer ud i golfbox, ganske som vi plejer. Sådan kan vi vist godt kalde det efter en halv sæson under de nye vilkår. Hilsen Anton

Så gælder det årets første udflugt. Målet er Harre Vig Golfklub – den traditionelle tur til en af områdets bedste og mest attraktive golfbaner.

Datoen er søndag den 15. maj, og prisen for at deltage er himmelråbende lav. 250 kr, inklusive greenfee, præmier og frokost efter matchen. Vi kører i fælles egne biler fra parkeringspladsen på Lægårdvej kl. 8.00. Køreturen tager en lille time.

Vi spiller stableford i to lige store rækker, og der vil være præmier til de fire bedste i hver række samt nærmest flaget på alle fire par 3-huller. Tilmelding på golfbox seneste lørdag den 7. maj. De 250 kr. indbetales på mobilepay 476347 eller på kontonummer 7608 1806077.

Husk at angive navn, medlemsnummer og ”Harrevig”.

Tilmelding er først gældende, når indbetalingen er registreret. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Jan Mathiesen på mobil 22 11 96 40 eller e-mail jan.steen.mathiesen@gmail.com Sponsor: Enghavens Pølser

Så går det løs

Hej kære medlemmer Så går det løs.

Det er med nogen bæven, at vi indleder den nye sæson under specielle vilkår og nervøse forventninger. Hovedklubbens beslutning om at udvikle torsdag til en herredag betyder, at vores blokeringer og vores match som udgangspunkt afvikles på torsdage fra kl. 16.00.

Af hensyn til de af vore medlemmer, der ikke kan spille torsdag – for eksempel fordi de spiller oldboys hver torsdag eller har samkørsel med konen eller kæresten om tirsdagen eller er på skiftehold o.l. – melder vi på et par tider eller tre om tirsdagen. De to matcher køres af matchlederen sammen til ét resultat.

Der er allerede lagt blokeringer ud torsdag den 31. marts og torsdag den 7. april, og torsdags-spillerne opfordres til at gå ind i golfbox under klubturneringer og melde sig på hurtigst muligt. Tirsdags-gruppen skal melde sig på de valgte tider i tidsbestillingen. Vi er to, der har bestilt tid den 29. marts og den 5. april omkring kl. 12.30. Sæt jer på, der hvor undertegnede eller Jann Olesen har bestilt tid. Er der fyldt op, så tag hul på tiden før disse to tider.

Vi spiller på de nævnte datoer på Storåbanen, hvorefter vi rykker til Skovbanen – og stadig med cirka hver fjerde match på Storåbanen. Matchfee er 25 kr., og 80 kr. den første torsdag i hver måned, når vi har spisning og præmieuddeling.

Kontingentet på 200 kr. årligt anvendes blandt andet som tilskud til: 1. Den månedlige spisning 2. Årets udflugter inklusive spisning og greenfee 3. Det løse. Planlagte udflugter: 15. maj - Harre Vig 18-19 juni - Weekendtur Horsens og Tange Sø med overnatning og middag og morgenmad på Pejsegården. 13. august - Trehøje - 27 huller. 3. september – Endags-tur til?  

Juleafslutning - flotte præmier

Så er det med at komme ud af starthullerne. 
Julematchen er fastsat til lørdag den 4. december, og der er al mulig grund til at troppe op og være med til at gøre dagen festlig, fornøjelig og spændende. Angående det sidste er der virkelig noget at komme efter, idet vi har en del præmier i overskud. Og de uddeles oven i den portion, vi normalt spiller om i de enkelte matcher.

Vi spiller Park/Eng i to lige store rækker. Der spilles stableford, og live score burde virke.

Efter matchen er der julefrokost. Vi indleder med en sildemad, derefter fire lune retter, og der sluttes af med risalamande og kaffe.

Mens Section giver et pænt tilskud til arrangementet samt en snaps til silden. Vi satser på at spise cirka kl. 14. Det koster 100,- kr. at deltage, og beløbet skal overføres til Anton med angivelse af navn, medlemsnummer og spilledato. Mobilepay 476347

BEMÆRK at tilmelding lukker den 28. november, så vi kan frigive blokerede ikke brugte tider i god tid.

AB Catering er præmiesponsor på denne herlige dag. VI SES!

 

 

Årsmøde i Men’s Section

Den årlige generalforsamling i Men’s Section holdes lørdag den 16. oktober, og traditionerne i den anledning holdes i hævd. Så vi spiller først en solid runde golf i forhåbentligt venligt vejr, og første bold slår ud kl. 10.30.

Vel tilbage i klubhuset står den på generalforsamling og gule ærter. Der skal vælges mindst et medlem til bestyrelsen, idet vores formand, Jimmy Hall, trækker sig. Han er blevet optaget af andre opgaver rent arbejdsmæssigt og kan derfor ikke afse den nødvendige tid til klubben.

Dagsordenen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabsfører forlægger regnskab
4. Valg af bestyrelse
På valg: Henrik Møller Jørgensen modtager genvalg, Jimmy Hall (Modtager ikke genvalg)
Ikke på valg: Anton Dalgård og Jesper Velling, Jan Mathisen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisor
7. Vintermatcher
8. Indkomne forslag A) forslag til ændring af kontingent 200,- mod nu 300.-
9. Eventuelt

Vi mangler dig om tirsdagen

Kære medlemmer - KOM NU UD AF BUSKEN!

Det har været lidt sløjt med tilmeldinger på denne side af sommerferien. Vi kender en del af årsagen - nemlig at mange aktiviteter, ture, ferier og familiefester og runde fødselsdage har været udskudt den ene gang efter den anden. Og derfor har mange indhentet det forsømte i løbet af august og september.

Se nu at få meldt til om tirsdagen fra nu af, sådan at vi kan slutte sæsonen med manér. Det skylder vi den travle bestyrelse og i høj grad også os selv. Der er fine præmier på højkant hver tirsdag, og en stor del af medlemmerne har allerede fået del i herlighederne.

Vi ses!

 

Der er højt humør, når klubberne i klubben går på banen. Og der gives ikke ved dørerne, for alle kæmper for at få del i præmierne. Her to tidligere og to nuværende medlemmer af Men's Section.

Mændenes høvl var sløv

Årets match mod Råsted-pigerne endte med et beskedent nederlag til Men´s Section. Diverse røster om, at man opførte sig som gentlemen og lod pigerne få overtaget til sidst, var der ikke nogen, som hoppede på. Vi tabte, og det skete efter en herlig runde i fint vejr og højt humør.

Resultaterne blev som følger:

A-rækken
1. Kenneth Albertsen      41 p
2. Kurt Poulsen                40 p
3. Tom Lyhne                    38 p
4. Erik Lund                       38 p

B-rækken
1. Kirsten Dyrberg            47 p
2. Britta J. Christensen   38 p
3. Kirsten Thomsen         38 p

Nærmest flaget:
Hul 03: Palle Toft
Hul 08: Kirsten Dyrberg
Hul 11: Margit Juulsgaard
Hul 17: Mona Gravensgaard

Den udsatte vandrepokal blev i 2019 vundet af pigerne, der har haft den stående i to år på grund af corona. Derfor var det vigtigt for mændende at hente den tilbage, men det lykkedes altså ikke.

De ti bedste scores på de to hold talte, og pigerne vandt med 374 points mod mændenes 365 points. 

Til medlemmerne:

Bestyrelsen opfordrer hermed alle, der tilmelder sig matcherne:

Når du tilmelder dig, så husk at tjekke, hvad der står under Info. Her er oplysninger om spilleform, sponsorer, teesteder med mere. Skal der spilles en form, du ikke har prøvet før, eller som du ikke er helt fortrolig med, kan du altid finde en forklaring på nettet.

Når du betaler på mobilepay, så husk at notér både navn, medlemsnummer og datoen for matchen.

Velkommen

Men's Section Holstebro byder dig velkommen på vores hjemmeside. 

Her kan du finde oplysninger om klubbens formål og ledelse, lidt om historien, hvordan du bliver medlem, matchprogrammet, kontonummer og så videre. Udbuddet udvides i takt med, at webmasteren bliver mere og mere fortrolig med teknikken.

Du kommer ind på de forskellige sider ved at klikke på henvisningerne øverst på forsiden.

Du bliver medlem ved at henvende dig til bestyrelsen. Du finder navnene under "Kontakt" øverst på forsiden.

Fire raske gutter med store smil. Kammeratskabet og det sociale samvær betyder lige så meget som selve golfspillet - næsten.